About

ABOUT ME

Paul Hofman, born in Ostend on June 18, 1958. Enrolled at a young age at drawing and painting lessons in the art academy of Brugge and Deurne. After a long artless  period of 18 years back in 1991 actively started painting. My focus was mainly on works in oil painting but in recent years I like to work with acrylic paint. Fascinated by vivid colors, I try to develop a very personal and modernist style... . My paintings are a mix of abstract and pop-art. 

 

Paul Hofman geboren te Oostende op 18 juni 1958. Volgde op jonge leeftijd teken- en schilderlessen in de kunstacademie van Brugge en Deurne. Na een lange kunstloze periode van 18 jaar in 1991 terug actief beginnen schilderen. Mijn aandacht ging vooral uit naar werken in olieverf maar de laatste jaren werk ik graag met acrylverf. Gefascineerd door levendige kleuren tracht ik hierbij een heel persoonlijke en modernistische stijl te ontwikkelen... . Mijn werken zijn een mix van abstract en pop-art.

 

Paul Hofman est né à Ostende le 18 juin 1958. Pendant sa jeunesse il a suivi des cours de dessin et peinture dans les  académies d'art de Bruges et Deurne. Après une période d'absence de 18 ans, Paul commençait à peintre de nouveau. Mon attention était attiré par les oeuvres en peint d'huile mais ces dernières années j'aime travailler avec la peinture d'acryl. Fasciné par les couleurs vivants j'essaie de développer une style trés personelle et moderniste... . Mon travail est un mix d'art abstract et pop-art. 

RATING

Lambertus Vermeiren

Some time ago the Ranst painter Paul Hofman asked for a look at his works and to write a review about them. It is always interesting to hear the judgment of someone else about your own creations.

With a fairly large productivity in recent years, you can also see the growth of this passionate painter. A diverse color palette characterizes his works. Paul does not simply "go with the flow" but has his own view of the things around him.

 

Personally, I call him a progressive realist, whose works are sometimes close to pointillism, impressionism and pop art (Black City, Flower City and Burj Khalifa are typical examples of this.)

Ecological footprint "41" and "the kids" testify of a different approach. This variety charactherizes Paul. Time and again wrestling with the material with the ultimate result as a result. A pleasure for the eye.

 

Dear friend Paul, I would say ..... continue this way.

Lambertus

 

Enige tijd geleden vroeg de Rantse schilder Paul Hofman een kijk op zijn werken te nemen en een recentie over deze te schrijven. Het is altijd interessant om het oordeel van en ander iemand te horen omtrent je eigen creaties.

 

Met een vrij grote productiviteit de laatste jaren kan je ook de groei van deze gedreven schilder zien.Een divers kleurenpalet kenmerkt zijn werken. Paul laat zich niet met de stroom meedrijven en heeft een eigen kijk op de dingen om hem heen.

Zelf noem ik hem een progressieve realist waarbij zijn werken soms dichtbij het pointillisme, het impressionisme en de pop-art aanleunen. Black city, Flower city en Burj khalifa zijn daar typische voorbeelden van.

 

Ecological footprint" 41 " en the kids getuigen dan weer van een andere aanpak. Deze varieteit siert de mens Paul Hofman. Het telkens weer worstelen met de materie met het uiteindelijk beoogde resultaat als gevolg.Een genot voor het oog.

 

Beste vriend Paul, ik zou zeggen..... ga op deze manier door.

Lambertus